Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2024 zo dňa 29.12.2023 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území obce Michaľany