Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby dráhy – Administratívna budova – prerušenie konania

Zverejnené
18. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
18. mája 2023 − 1. júna 2023
Kategória

Prílohy