Oznámenie o začatí konania – výrub 8 ks drevín

Zverejnené
15. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. februára 2022 − 25. februára 2022
Kategória

Prílohy