Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby dráhy a nariadenie ústneho pojednávania – objekt pre strážnu službu