Návrh VZN č.3 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

Zverejnené
22. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. februára 2023 − 9. marca 2023
Kategória

Prílohy