Návrh rozpočtu na rok 2023 – základná škola

Zverejnené
14. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. decembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Prílohy