Preskočiť na obsah

VZN č.3/2021 o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na vých. a vzdel. a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach