Pozvánka na obecné zastupiteľstvo v pondelok dňa 28.6.2021 o 15.00 hod.

Upravené
25. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júna 2021 − 30. júna 2021