Pozvánka na obecné zastupiteľstvo v pondelok dňa 20.09.2021 o 17:00 hod.

Upravené
16. sep 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. septembra 2021 − 21. septembra 2021