Pozvánka na obecné zastupiteľstvo v piatok 19.03.2021 o 14.00 hod.

Zverejnené
16. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2021 − 20. marca 2021