Pozvánka na obecné zastupiteľstvo v piatok 16.04.2021 o 14:00 hod.

Zverejnené
13. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
13. apríla 2021 − 17. apríla 2021