Pozvánka na obecné zastupiteľstvo v piatok 04.05.2021 o 15:00 hod.

Zverejnené
30. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. apríla 2021 − 5. mája 2021