Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zverejnené
16. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. septembra 2021 − 23. septembra 2021