Výkres č.2-Na vyhlášku

Upravené
13. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. októbra 2019