prerušenie distribúcie elektriny ul. Na Sídlisku

Upravené
13. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. mája 2020