Oznámenie o zaćatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky

Upravené
13. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. marca 2020