Oznámenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upravené
13. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. novembra 2019