Oznámenie na zverejnenie 2020 – Michaľany – Szatmary

Upravené
13. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
2. novembra 2020