Oznámenie na zverejnenie 2020 – Michaľany – Lukáč

Upravené
13. feb 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. októbra 2020