Preskočiť na obsah

Novoročný príhovor starostu obce

Zverejnené 1.1.2023.

Kategória

Vážení spoluobčania, priatelia!

Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých vianočných a novoročných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka. Pre nás ľudí je to deň, keď viac ako inokedy sústreďujeme myšlienky uvažovaním nad sebou, okolím a bilancujeme svoje úspechy či neúspechy, dávame si rôzne záväzky a predsavzatia. Dovoľte mi, aby som sa poďakoval Vám všetkým , ktorí ste sa snažili v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našej obci krajší a samozrejme lepší.

Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život…, ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto Vám želám, aby boli súčasťou Vašich životov len správni ľudia, na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť a ktorí budú pri Vás stáť práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať.

Našej obci želám, aby ju obyvatelia mali radi, aby sa do nej radi vracali, boli na na ňu pyšní, hrdí a prirodzene prispievali k jej zveľaďovaniu. Jednoducho, aby sa v našej obci obyvateľom žilo bezpečne, pohodlne a s radosťou. Prajem Vám a Vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania.

V Novom roku 2023 Vám v mene svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa síl a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie v týchto ťažkých časoch. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, predchádzajme nedorozumeniam, rešpektujme a vážme si ľudí, snažme sa byť aktívnymi občanmi a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu – zdravie, rodinu, priateľov.

Šťastný a pokojný NOVÝ ROK 2023.

Zoltán Tarbaj, starosta obce Michaľany