PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

16.2.2021 zverejnil/a michalany_admin.

Šťastlivý Nový rok zo srdca vám hlásame, keď vám náš vinšok do domu prinášame.

Starodávna krásna obyčaj panuje, keď jeden druhému Nový rok vinšuje.

I my teraz k nebu srdce pozdvihujeme a od Pána Boha pre vás toto vyprosujeme:

Šťastie, zdravie, život pekný, dlhý, úrodu na poli, v dome zdar žiadaný.Dietkam prajeme svornosť, poslušnosť k rodičom,nevinnú veselosť pannám i mládencom.

Manželom, manželkám radosť obapolnú, jeden ku druhému oddanosť nezlomnú. Starcom i starenám vidiny ich staroby by plynuli milea tak prežívali všetky roka chvíle. A po tejto časnosti, aby sme sa dostali do nebeskej radosti.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Vážení spoluobčania, priatelia!

Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých vianočných a novoročných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka. Pre nás ľudí, je to deň, keď viac ako inokedy,sústreďujeme myšlienky uvažovaním nad sebou, okolím a bilancujeme svoje úspechy či neúspechy, dávame si rôzne záväzky a predsavzatia.

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval Vám všetkým, ktorí ste sa snažili v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našej obci krajší a samozrejme lepší.

Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život…, ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto Vám želám, aby boli súčasťou Vašich životov len správni ľudia, na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť a ktorí budú pri Vás stáť práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať.

Prajem Vám a Vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania.

V Novom roku 2021 Vám v mene svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie v týchto ťažkých časoch.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, predchádzajme nedorozumeniam, rešpektujme a vážme si ľudí, snažme sa byť aktívnymi občanmi a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu – zdravie, rodinu, priateľov. Šťastný a pokojný NOVÝ ROK 2021

Mgr.Zoltán Tarbaj, starosta obce Michaľany