Preskočiť na obsah

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

Zverejnené 16.2.2021.

Šťastlivý Nový rok zo srdca vám hlásame, keď vám náš vinšok do domu prinášame.

Starodávna krásna obyčaj panuje, keď jeden druhému Nový rok vinšuje.

I my teraz k nebu srdce pozdvihujeme a od Pána Boha pre vás toto vyprosujeme:

Šťastie, zdravie, život pekný, dlhý, úrodu na poli, v dome zdar žiadaný.Dietkam prajeme svornosť, poslušnosť k rodičom,nevinnú veselosť pannám i mládencom.

Manželom, manželkám radosť obapolnú, jeden ku druhému oddanosť nezlomnú. Starcom i starenám vidiny ich staroby by plynuli milea tak prežívali všetky roka chvíle. A po tejto časnosti, aby sme sa dostali do nebeskej radosti.

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Vážení spoluobčania, priatelia!

Aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých vianočných a novoročných sviatkov, kalendár nám neúprosne naznačuje, že stojíme na prahu ďalšieho roka. Pre nás ľudí, je to deň, keď viac ako inokedy,sústreďujeme myšlienky uvažovaním nad sebou, okolím a bilancujeme svoje úspechy či neúspechy, dávame si rôzne záväzky a predsavzatia.

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval Vám všetkým, ktorí ste sa snažili v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom o to, aby bol život v našej obci krajší a samozrejme lepší.

Meníme rok, meníme sny, túžby, názory, požiadavky na život…, ale nikdy nemeníme rodinu a priateľov! Preto Vám želám, aby boli súčasťou Vašich životov len správni ľudia, na ktorých sa budete môcť vždy spoľahnúť a ktorí budú pri Vás stáť práve vtedy, keď to budete skutočne potrebovať.

Prajem Vám a Vašim blízkym všetko dobré, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a priania.

V Novom roku 2021 Vám v mene svojom, v mene pracovníkov Obecného úradu, ako aj všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite prosím aj želanie pevného zdravia, božieho požehnania, vzájomného pokoja a harmónie v týchto ťažkých časoch.

Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, predchádzajme nedorozumeniam, rešpektujme a vážme si ľudí, snažme sa byť aktívnymi občanmi a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu – zdravie, rodinu, priateľov. Šťastný a pokojný NOVÝ ROK 2021

Mgr.Zoltán Tarbaj, starosta obce Michaľany