Preskočiť na obsah

INFORMÁCIA PRE OBČANOV – ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

Zverejnené 28.2.2021.

V našej obci sa zavádza zber jedlých olejov a tukov z domácností.
Pripravili sme pre Vás základné informácie týkajúce sa zberu.

Ako sa zbiera?

 • občan zbiera jedlé oleje a tuky z domácností do uzavretých plastových fliaš
 • občan tieto pozbierané jedlé oleje a tuky donesie na obecný úrad (kde sa priebežne ukladajú na určené miesto) alebo ich donesie priamo v deň vývozu do zberného vozidla spoločnosti FÚRA s.r.o. – o dátume a presnom čase pristavenia vozidla Vás budeme informovať vhodným spôsobom (obecný rozhlas, web stránka obce a pod.)
 • plastové fľaše, ktoré občan prinesie, sa nevracajú – odpad sa neprelieva ale odváža sa priamo v týchto fľašiach
 • spoločnosť FÚRA s.r.o. prevezme tieto jedlé oleje a tuky a zabezpečí ich ekologické spracovanie

Čo sa zbiera?

 • všetky druhy jedlých olejov a pevných tukov z domácností, ktoré vznikajú pri varení
 • použité aj nepoužité jedlé oleje a tuky

Čo sa nezbiera pri tomto zbere?

 • technické oleje (motorové, prevodové, transformátorové oleje a pod.)
 • masérske a kozmetické oleje
 • tieto druhy olejov sa zbierajú spolu s nebezpečným odpadom

Prečo zbierať?

 • zvýši sa miera separácie odpadu v obci
 • zabezpečí sa ďalšia využiteľnosť jedlých olejov a tukov, čím dôjde k úspore prírodných zdrojov
 • zabezpečí sa ekologické nakladanie s jedlými olejmi a tukmi
 • zamedzí sa upchávaniu odpadového potrubia

Čo to stojí?

 • občan môže doniesť jedlé oleje a tuky v plastových fľašiach bezplatne
 • občan môže doniesť ľubovoľné množstvo plastových fliaš s jedlými olejmi a tukmi