Životné jubileum

Kategória

Najstaršia obyvateľka pani Júlia Segediová sa dnes dožíva nádherného životného jubilea 101. rokov. My všetci mladší, by sme si z nej mali brať príklad, nakoľko jej pokora, pracovitosť a húževnatosť hovoria za všetko.

Prajeme jej aj naďalej veľa ďalších rokov, šťastných krokov a obrovský kopec zdravia.

Zverejnené 6. marca 2021.
Bez úpravy .