Pozvánka na obecné zastupiteľstvo v piatok 19.03.2021 o 14.00 hod.

Vyvesené
16. mar 2021
Zvesené
20. mar 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória