Pozvánka na obecné zastupiteľstvo v piatok 16.04.2021 o 14:00 hod.

Vyvesené
13. apr 2021
Zvesené
17. apr 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória