Pozvánka na obecné zastupiteľstvo v piatok 04.05.2021 o 15:00 hod.

Vyvesené
30. apr 2021
Zvesené
05. máj 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória