Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Michaľany.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia)

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove vyzýva na vykonanieceloplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcíokresu Trebišov v termíne od 08.04.2021 do 15.05.2021, s tým že: 1.Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov vykonajú deratizáciu v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách,… Čítať viac

Zverejnené 8.4.2021 - 18.5.2021

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

Vec: Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027– zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu Obstarávateľ Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek… Čítať viac

Zverejnené 11.3.2021 - 18.5.2021