Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Michaľany.

Nadpis

Zverejnené

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Michaľany

31.10.2022