Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2024 o vyhlásení záväznej časti  Zmien a doplnkov č. 2  Územného plánu obce Michaľany