Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Michaľany.

„Vyzvi srdce k pohybu“

10 . máj Svetový deň – pohybom ku zdraviu odštartuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ Svetový deň – pohybom ku zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Ako uviedla… Čítať viac

Zber dát medzinárodného projektu PIAAC

Naša obec bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Výskum v SR realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj vďaka podpore z Európskeho sociálneho… Čítať viac

Mobilné očkovacie miesto v Michaľanoch

Obec Michaľany oznamuje, že seniori nad 60 rokov, ktorí sa nemôžu dostaviť do očkovacích centier a chcú byť zaočkovaní, nech sa nahlásia na Obecný úrad v čase od 7,30 do 11,00 hod./ na tel. čísle 056/67 02 328 resp. na čísle starostu obce 0905 427 063, 11.05.2021 a 12.05.2021 Obec Michaľany zabezpečí v našej obci mobilné očkovacie… Čítať viac

OZNAM: Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo MŠ Michaľany predkladá termín a podmienky ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022 Zápis sa uskutoční v dňoch od 10.05.2021 do 20.05.2021 v čase od 7.00 do 16.00 hod. za dodržania všetkých, v tom čase platných, hygienických a protiepidemiologických podmienok v budove materskej školy. Spôsob podávania žiadosti: Tlačivo „Žiadosť na predprimárne vzdelávanie“… Čítať viac

Veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad

Vážení spoluobčania ! Oznamujeme vám, že do priestorov starého obecného úradu bude od pondelka (19.04.2021) pristavený veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad pre občanov obce a nie pre podnikateľské subjekty. Do tohto veľkokapacitného kontajnera môžete vyviesť výlučne stavebný odpad a to: zvyšky tehál, kvádrov, zvyšky omietky, obkladačky a dlažby.

Zber OLEJOV 7.4 a 8.4.2021

Dňa 7.4. a 8.4. /streda a štvrtok / v čase od 8,00 do 12,00 môžu občania priniesť v plastových fľašiach použité jedlé oleje na starý obecný úrad, alebo na nový obecný úrad, kde ich prevezme poverený pracovník. starosta

Prerušenie distribúcie elektriny Michaľany

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v Michaľanoch v lokalite: Kde Kedy Čas celá ul. Dolná, celá ul. Športová, ul. Luhyňská č.d. 113/1 a 114/5 30. apríl 2021 od 11:00 hod. do 13:30 hod. celá ul. Majerská 4. mája 2021 od 11:00 hod. do 13:30 hod. celá ul. Nová, časť ul. Na Sídlisku od č.d. 342… Čítať viac

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY MICHAĽANY

Riaditeľstvo Materskej školy v Michaľanoch oznamuje, že zápis do Materskej školy Michaľany na školský rok 2021/2022 prebehne za dodržania všetkých, v tom čase platných, hygienických a protiepidemiologických podmienok: Kde?                          v budove MŠ Kedy?                        od 10. mája do 20.mája 2021 v pracovných dňoch V akom čase?          od 7.00 hod. do 16.00 hod. Podmienky prijatia Do MŠ Michaľany sa prednostne prijímajú: prednostne sa… Čítať viac

Výzva na jarné upratovanie – Chráňme si spoločne prostredie, v ktorom žijeme!

Problematike životného prostredia a odpadového hospodárstva sa na celom svete venuje veľká pozornosť, čo potvrdzujú i legislatívne kroky jednotlivých štátov. Avšak ani tie najdokonalejšie predpisy a zákony nemôžu zabezpečiť potrebný vzťah človeka k životnému prostrediu. V súvislosti s odpadmi a životným prostredím by si každý človek mal uvedomiť, že žije v určitom spoločenstve, prostredí. Nemal by… Čítať viac

Ochrana lesov pred požiarmi

Vážení občania             Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti, pretože drevo je surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov v prírode a používanie otvoreného ohňa na miestach, kde je možnosť jeho rozšírenia.             Ohrozenosť lesných porastov v tomto období… Čítať viac