Obecné nájomne byty

Informácie o novom bytovom dome a o podmienkach podávania žiadostí o pridelenie nájomného bytu nájdete na našej stránke: Obecné nájomne byty

Zber nebezpečného odpadu 8.6.2021

Dňa 8.6.2021 od 8,45 – 9,45 hod. vo dvore starého Obecného úradu v Michaľanoch sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Odpad preberá zodpovedný pracovník firmy Fúra. NEBEZPEČNÝM ODPADOM sa rozumie: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL. Aj dôkladným separovaním pomáhame obci!!!

„Vyzvi srdce k pohybu“

10 . máj Svetový deň – pohybom ku zdraviu odštartuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ Svetový deň – pohybom ku zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Ako uviedla… Čítať viac

Zber dát medzinárodného projektu PIAAC

Naša obec bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Výskum v SR realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj vďaka podpore z Európskeho sociálneho… Čítať viac

SODB2021

PLAGAT-SODB-2021 LETAK-SODB-2021 INZERCIA-SODB-2021 M_TS_10_Kosicky_kraj TS_Košický-kraj Informacia-pre-obcana-k-SODB-2021 Košický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov  V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Ako prvá v Košickom kraji sčítala všetky domy obec Vyšný Čaj.   Druhý mesiac sčítania domov a bytov Do… Čítať viac

OZNAM: Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo MŠ Michaľany predkladá termín a podmienky ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022 Zápis sa uskutoční v dňoch od 10.05.2021 do 20.05.2021 v čase od 7.00 do 16.00 hod. za dodržania všetkých, v tom čase platných, hygienických a protiepidemiologických podmienok v budove materskej školy. Spôsob podávania žiadosti: Tlačivo „Žiadosť na predprimárne vzdelávanie“… Čítať viac

Veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad

Vážení spoluobčania ! Oznamujeme vám, že do priestorov starého obecného úradu bude od pondelka (19.04.2021) pristavený veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad pre občanov obce a nie pre podnikateľské subjekty. Do tohto veľkokapacitného kontajnera môžete vyviesť výlučne stavebný odpad a to: zvyšky tehál, kvádrov, zvyšky omietky, obkladačky a dlažby.

Všetky aktuality Všetky udalosti

Obec spolupracuje s:

Mobilná aplikácia

Stiahnite si mobilnú aplikáciu obce Michaľany a dostaňte všetky novinky, upozornenia a dôležité oznamy do vrecka.

Michaľany Google Play Michaľany App Store
Viac o aplikácii

Úradná tabuľa

Preventívna celoplošná jarná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia)

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove vyzýva na vykonanieceloplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcíokresu Trebišov v termíne od 08.04.2021 do 15.05.2021, s tým že: 1.Mestá, mestské časti a obce na celom území okresu Trebišov vykonajú deratizáciu v objektoch v ich správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách,… Čítať viac

Zverejnené 8.4.202116.6.2021

Všetky vývesky

Kalendár zberu odpadu

Komunálny odpad

22. jún utorok

Sklo

24. jún štvrtok

Zobraziť celý kalendár

Najbližšie udalosti

V najbližšej budúcnosti nie sú naplánované žiadne udalosti.

Všetky udalosti

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.