18 b.j. Nájomné byty

MIESTO REALIZÁCIE STAVBY : Obec Michaľany, Ulica na sídlisku
NÁZOV A STRUČNÝ OPIS STAVBY : 18 b.j. Nájomné byty + technická
vybavenosť – Michaľany
REALIZÁCIA STAVBY : začatie 5/2020, ukončenie 11/2021
NÁZOV POSKYTOVATEĽA DOTÁCIE : Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU POSKYTOVATEĽA DOTÁCIE :
https://www.mindop.sk/
VÝŠKA POSKYTNUTEJ DOTÁCIE :
Dotácia na obstaranie nájomných bytov – 352410eur
Dotácia na technickú vybavenosť – 49860 eur

Legenda:

  1. Fasádna omietka hladká v dvoch farebných odtienoch
  2. Lakoplastovany plech rannila
  3. Okna dvere- plastové
  4. Olpechovanie poplatovaný plech
  5. Ťahokov hr. 1 mm štvorc. otvory Qq 25-50 priehľadnosť 25% RAL 7042