Hlasovací preukaz

OZNÁMENIE

Obec Michaľany, zastúpená Mgr. Zoltánom Tarbajom, starostom obce
vám oznamuje, že žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu k voľbám do
Európskeho parlamentu môžete požiadať:

  • poštou na adresu obce: Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany
  • emailom na adresu: obecmichalany@stonline.sk

Mgr. Zoltán Tarbaj
starosta obce