Oznámenie o DELEGOVANÍ člena a NÁHRADNÍKA do OKVK

OZNÁMENIE

Obec Michaľany, zastúpená Mgr. Zoltánom Tarbajom, starostom obce
vám oznamuje, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej
volebnej komisie č.1 a č. 2 k voľbám do Európskeho parlamentu môžete
zasielať:

  • poštou na adresu obce: Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany
  • emailom na adresu: obecmichalany@stonline.sk

Mgr. Zoltán Tarbaj
starosta obce