Hlasovací preukaz

OZNÁMENIE

      Obec Michaľany, zastúpená Mgr. Zoltánom Tarbajom, starostom obce vám oznamuje, že žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu k voľbám prezidenta Slovenskej republiky môžete požiadať:

Hlasovací preukaz