Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OKVK

OZNÁMENIE

     Obec Michaľany, zastúpená Mgr. Zoltánom Tarbajom, starostom obce vám oznamuje, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie č.1 a č. 2 môžete zasielať:

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OKVK