Výsledky volieb

Výsledky volieb
na funkciu starostu obce 2018
1, Mgr. Zoltán Tarbaj 340 hlasov
2, Ing. Daniel Ceran 338 hlasov
3, Mgr. Matúš Eperješi 50 hlasov
4, Marian Dolgoš 43 hlasov
5, Róbert Harda 17 hlasov
6, Ing. Matúš Fortuňak 13 hlasov
7, Ing. Radoslav Zuskač 6 hlasov

 

Výsledky volieb poslancov
do obecného zastupiteľstva 2018
1, Mgr. Peter Kolesár 303 hlasov
2, Valéria Orosová 288 hlasov
3, Ing. Jozef Orenič 259 hlasov
4, Mgr. Emília Širotníková 236 hlasov
5, Bc. Ján Kremenák 225 hlasov
6, Ivan Zamba 215 hlasov
7, Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková 214 hlasov
8, Bc. Tibor Gore 206 hlasov
9, Jozef Orenič 188 hlasov
Náhradníci
1, Tomáš Gergeľ 180 hlasov
2, Ing. Peter Handura 180 hlasov
3, Ing. Branislav Bačo 177 hlasov
4, Marek Vagáš 163 hlasov
5, Michal Handura 161 hlasov
6, MVDr. Andrea Zajacová 154 hlasov
7, Marcel Tomáš 142 hlasov
8, Mgr. Katarína Szemanová 137 hlasov
9, Ľuboš Venglarčik 130 hlasov
10, Mikuláš Uporský 126 hlasov
11, Mgr. Matúš Eperješi 124 hlasov
12, Juraj Baňas 110 hlasov
13, Ing. Matúš Fortuňak 103 hlasov
14, Bc. Tatiana Hardová 102 hlasov
15, Róbert Harda 100 hlasov
16, Marek Eperješi 96 hlasov
17, Ing. Radovan Zuskač 77 hlasov
18, Šarolta Vargaeštoková 68 hlasov
19, Johana Lazorová 35 hlasov