Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Michaľanoch

Obec Michaľany uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa volebného obvodu.

 

Volebný obvod č. 1

P.č. Meno, priezvisko, titul Vek Zamestnanie Názov politickej strany
1. Branislav Bačo, Ing.

 

42 podnikateľ Nezávislý kandidát
2. Juraj Baňas

 

39 podnikateľ Nezávislý kandidát
3. Ľudmila Dudašková, Ing.Mgr. 50 učiteľka ZŠ Kresťanskodemokratické hnutie
4. Marek Eperješi 45 rušňovodič Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina – Boris Kollár
5. Matúš Eperješi, Mgr. 37 akvizítor Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sme rodina – Boris Kollár
6. Matúš Fortuňak, Ing. 29 IT administrátor Spolu – občianska demokracia
7. Tomáš Gergeľ 18 študent Smer – sociálna demokracia
8. Tibor Gore, Bc. 62 dôchodca Smer – sociálna demokracia
9. Michal Handura

 

40 návestný majster Nezávislý kandidát
10. Peter Handura, Ing.

 

35 živnostník Nezávislý kandidát
11. Róbert Harda 68 dôchodca Komunistická strana Slovenska
12. Tatiana Hardová, Bc. 37 SZČO Komunistická strana Slovenska
13. Peter Kolesár, Mgr.

 

46 inšpektor práce Nezávislý kandidát
14. Ján Kremenák, Bc. 44 prednosta SPO Kresťanskodemokratické hnutie
15. Johana Lazorová 71 dôchodkyňa Komunistická strana Slovenska
16. Jozef Orenič 61 rušňovodič Kresťanskodemokratické hnutie
17. Jozef Orenič, Ing. 34 policajt Nezávislý kandidát
18. Valéria Orosová 40 vedúca školskej jedálne Nezávislá kandidátka
19. Katarína Szemanová, Mgr. 33 živnostníčka Kresťanskodemokratické hnutie
20. Emília Širotníková, Mgr.

 

42 učiteľka Nezávislá kandidátka
21. Marcel Tomáš

 

42 nezamestnaný Nezávislý kandidát
22. Mikuláš Uporský 48 železničiar Komunistická strana Slovenska
23. Marek Vagáš

 

43 technik ICT Nezávislý kandidát
24. Šarolta Vargaeštoková 70 dôchodkyňa Smer – sociálna demokracia
25. Ľuboš Venglarčik

 

48 automechanik Nezávislý kandidát
26. Andrea Zajacová, MVDr. 43 učiteľka Nezávislá kandidátka
27. Ivan Zamba

 

25 podnikateľ Nezávislý kandidát
28. Radoslav Zuskač, Ing.

 

44 mestský policajt Šanca

 

 

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.