Oznámenie o delegovaní členov do komisií

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie môžete predkladať na obecnom úrade v Michaľanoch alebo zasielať na emailovú adresu: obecmichalany@stonline.sk