Predkladanie kandidátnych listín

Kandidátne listiny na poslanca OZ a starostu obce môžete predkladať do 11.09.2018 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie – Ing. Monike Hudačkovej