Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

Oznamujeme veriacim, že v zmysle nariadenia Oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove sa dnešným dňom rušia až do odvolania verejné bohoslužby. Teda už ani dnes večer sv. omša v rímskokatolíckom kostole a ďakovná pobožnosť na konci roka nebude