ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA.
Rodičia, nezabudnite, že sa blíži zápis žiakov do 1.ročníka. Elektronické prihlášky nájdete na stránke našej školy. Tiež nezabudnite zapísať aj žiakov, ktorí mali v minulom školskom roku odklad https://zsmichalany.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt