Obec Michaľany vám dáva do pozornosti nové vládne opatrenia vydané 24.03.2020 na riešenie krízy súvisiacej s COVID 19

  • Povinnosť nosiť ochranné rúško mimo svojho domu či bytu
  • Potraviny, drogérie, trafiky, obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené na účel sanitárneho dňa
  • Obchody budú mať otváracie hodiny pre seniorov v čase od 9.00 hod. do 12. 00 hod.
  • V obchode, lekárni a iných prevádzkach  dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade

▪ Zrušenie bezplatného cestovania vlakmi pre študentov počas uzavretia škôl

▪ Štát odporúča seniorom, aby požiadali o pomoc iných, eliminovali kontakt s druhými ľuďmi a 

a to aj rodinnými príslušníkmi. Odporúča sa, aby seniori vychádzali z domu, či bytu len v 

nevyhnutných prípadoch

Vážení občania !

Obec Michaľany minulý týždeň, začala distribuovať bavlnené rúška pre našich seniorov nad 70 rokov. Tento týždeň sme obstarali ďalšie bavlnené rúška, ktoré budú tento týždeň distribuované pre občanov nad 65 rokov. Rúška pre občanov roznášajú terénne sociálne pracovníčky a dobrovoľníci.

V prípade, že občan nad 65 nedostane rúško do konca tohto týždňa nech kontaktuje v pondelok telefonicky starostu obce.

Ďalej dávame do pozornosti možnosť zabezpečiť nákup pre samostatne žijúcich občanov nad 65 rokov a to prostredníctvom našich podnikateľov v obci:

  • p. Anna Zambová – potraviny Fresh, pripraví donášku potravín a drogérie bez poplatku za odvoz. Objednávka musí byť nad 10 eur bez tabakových výrobkov. Objednávky sa prijímajú telefonicky každý deň od 9. 00 hod. do 11. hod. na telefónnom čísle: 0903 666 702.

V čase medzi 9.00 hod. a 12. 00 hod. bude obsluhovať aj zákazníkov mladších ako 65 rokov cez okno do predajne. 

  • p. Agáta Vagašová – prevádzka na zdravotnom stredisku, pripraví donášku potravín a drogérie bez poplatku za odvoz. Objednávky prijímajú telefonicky každý pracovný deň od 8.00 hod. do 15. 00 hod. na t.č. 0917 566 921