OPATRENIA OBCE MICHAĽANY NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU


Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu súvisiacu s pandemickým ochorením COVID-19 a na základevčerajšieho vyhlásenia mimoriadneho stavu na území Slovenska predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim, obec Michaľany sprísňuje preventívne opatrenia pred šíriacim sa koronavírusom. Obec Michaľany s okamžitou platnosťou nariaďuje vo svojej územnej pôsobnosti: nevyhľadávať a aj obmedziť návštevy akýchkoľvek miest na verejnosti, inštitúcií a organizácií s vyššou koncentráciou ľudí, dodržiavať zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahyv termíne od 13.03.2020 do 29.03.2020 v súlade s nariadením Ústredného krízového štábu a verejnou vyhláškou vydanou hlavným hygienikom SR, sledovať webovú stránku Úradu vlády Slovenskej republiky : www.vlada.gov.sk, Úradu verejného zdravotníctvaSR: www.uvzsr.sk, Ministerstva školstva SR: www.minedu.sk a dodržiavať ich usmernenia.


Obec Michaľany dôrazne žiada občanov, aby:

zvážili a prehodnotili návštevu obecného úradu využívali na kontaktovanie sa s úradom predovšetkým e-mailovú a telefonickú komunikáciu namiesto osobnéhostretnutia so zamestnancami, navštívili úrad len v nevyhnutných prípadoch za podmienky, že nepociťujú žiadne príznaky ochorenia, dbali na dôkladnú osobnú hygienu a dezinfekciu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v prostredí, kde sapohybujú (domácnosť, zamestnanie)Na základe pokynov a usmernení hlavného hygienika SR žiadame občanov Obce Michaľany, aby: necestovali v tomto období do zahraničia, je určená povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.Každý je povinný kontaktovať svojho všeobecného lekára. Za porušenie karantény v takýchto prípadoch hrozia sankcie až do výšky 1650 eur. všetci, ktorým je nariadená domáca izolácia alebo karanténa, dodržiavali toto nariadenie. Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie. dbali na dôkladnú hygienu a dezinfekciu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v prostredí, kde sa nachádzajú.

RÚVZ so sídlom v Trebišove poskytuje na svojej internetovej stránke www.ruvztv.sk aktuálne informácie. Má zriadenételefonické linky na poskytovanie konzultácií v problematike koronavírusu. Viac informácií nájdete tu:

Linka RÚVZ v Trebišove: 056/6681274, 0918 680 305

http://bit.ly/COVID-19-Slovensko

http://bit.ly/InfoZoZahranicia

O ďalších potrebných opatreniach bude Obec Michaľany priebežne informovať v závislosti od aktuálnej situácie. Obec ďakuje občanom za rešpektovanie a dodržiavanie uvedených nariadených preventívnych opatrení.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *