O Z N A M

Obec Michaľany oznamuje občanom, že od 16.03.2020 do 27. 03. 2020 upravuje úradné hodiny 

Pondelok:  8. 00 hod.       11.00 hod.

Utorok:      8. 00 hod.       11.00 hod.

Streda:       8. 00 hod.     11.00 hod.

Štvrtok:     15.00 hod.       18.00 hod.

Piatok:       Nestránkový deň

Zároveň oznamujeme čitateľom obecnej knižnice, že  vrátenie a vypožičku kníh búdu mať možnosť uskutočniť:

19.03.2020  od 15.00 hod. do 18.00 hod.

 26. 03.2020 od 15.00 hod. do 18. 00 hod. 

O ďalších potrebných opatreniach bude Obec Michaľany priebežne informovať v závislosti od aktuálnej situácie. Obec ďakuje občanom za rešpektovanie a dodržiavanie uvedených nariadených preventívnych opatrení.