oznam

Vážení spoluobčania !!! – chcem Vás požiadať o dôkladné separovanie odpadu – máme to po sviatkoch celkom dobre nastavené :7.1. komunálny odpad 15.1. PET fľaše a zmiešané plasty 23.1. sklo Obec platí za komunálny odpad – takže, čím ho bude menej – vytriedime čo najviac iného odpadu – tým menej budeme platiť.Kalendár zatiaľ v tlačenej forme nemáme – budeme Vás informovať v miestnom rozhlase po jeho dodaní.Kalendár je zverejnený na stránke spolu s informáciami, čo do ktorého odpadu patrí.Ďakujem za pochopenie .Aj dôkladným separovaním pomáhame obci !!!