Slávnostné otvorenie

posted in: Aktuality | 0

Dňa 10.septembra t.r. sa o 14. hodine uskutoční slávnostné otvorenie telocviční v miestnej základnej škole. Všetkých vás srdečne pozývame.

Materská škola

posted in: Aktuality | 0

Posledný augustový týždeň sme venovali avizovaným dokončovacím prácam v areáli materskej školy. Sľúbili sme vytvoriť pekné prostredie našim najmenším pri nástupe 4.septembra, preto veríme, že nie len deťom, ale i vám, rodičom, sa finálna úprava bude páčiť. Okrem zamestnancov obce … Continued

Cyklotúra 2017

posted in: Aktuality | 0

aj tento rok organizuje: ročník „ Michaľanskej cyklotúry “. 23. septembra 2017 so začiatkom o 10,00 hod. Štart – cieľ: OcÚ Michaľany – Rudabányácska a späť Dĺžka trasy: 36 km ( každého čaká guľáš a občerstvenie ) Prosíme  záujemcov, aby  sa  z … Continued

O Michaľanoch trochu inak …

posted in: Aktuality | 0

Jednou z dobrých ľudských vlastností je schopnosť oceniť niečo, čo bolo vytvorené pre verejné dobro, k prospechu všetkým. Tí, ktorí sa najvýznamnejšou mierou o to niečo pričinili, pociťujú radosť a zadosťučinenie, že ich snaha nebola márna, ak ju ľudia vnímajú a prezentujú pozitívne. Áno, tých, ktorí … Continued

Projekt parku pri základnej škole

posted in: Aktuality | 0

Je zrejmé, že internetovú stránku našej obce sleduje mnoho Michaľančanov. Veď je zrejmé, že každého zaujíma, čo sa v našej obci deje, ale i to,  čo sa v blízkej budúcnosti plánuje. Jedným zo zámerov je vybudovať v centre obce oddychový park. Situovaný bude v okolí … Continued