Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu (umiestňovanie seniorov do zariadení) – informácia

posted in: Aktuality | 0

V súvislosti s rastúcim počtom starších ľudí odkázaných na pomoc iných sú príbuzní nútení  využívať možnosti  zabezpečenia starostlivosti o nich. V rámci zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z. z. existujú rôzne druhy sociálnej pomoci. Najčastejšie využívanými sú služby umiestnenia  do zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS), … Continued

Projekt parku pri základnej škole

posted in: Aktuality | 0

Je zrejmé, že internetovú stránku našej obce sleduje mnoho Michaľančanov. Veď je zrejmé, že každého zaujíma, čo sa v našej obci deje, ale i to,  čo sa v blízkej budúcnosti plánuje. Jedným zo zámerov je vybudovať v centre obce oddychový park. Situovaný bude v okolí … Continued

MDD

posted in: Aktuality | 0

Dňa 4.6.2017 sa v areáli základnej školy za krásneho počasia uskutočnili oslavy Dňa detí. Organizáciu programu mal na starosti Miestny spolok Slovenského červeného kríža pod vedením pani Beáty Baloghovej. Akcie sa zúčastnila viac než stovka detí a rodičov. Kultúrny a športový program doplnili ukážky … Continued

Oprava omietky na zdravotnom stredisku

posted in: Aktuality | 0

V polovičke tohto júla začneme s rekonštrukciou vonkajšej omietky na zdravotnom stredisku. Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenia a veríme, že sa vám nový vzhľad tejto budovy bude páčiť.

Kolaudácia telocvične

posted in: Aktuality | 0

Keď sa v roku 1994 začalo s výstavbou novej základnej školy, nik si ani len nepredstavil, že bude trvať ďalších 23 rokov, kým sa nielen žiaci školy, ale i občania našej obce, dočkajú novej telocvične. Ten čas nastal a v pondelok 26.júna sa uskutočnilo kolaudačné … Continued

1 2 3 4 5 11