posted in: Aktuality | 0

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) … Continued

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

posted in: Aktuality | 0

Obec Michaľany v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste: viac informácií v Oznámenie

Cyklotúra

posted in: Aktuality | 0

Cyklotúra sa presúva pre nepriaznivú predpoveď počasia zo soboty na nedeľu, 24.9.2017, so začiatkom o 10,hodine od OcÚ.  

Konkurz poisťovne

posted in: Aktuality | 0

Už v najbližších týždňoch by mal súd definitívne vyhlásiť konkurz nad poisťovňou Rapid life, ktorá je momentálne v nútenej správe. Pre približne 15 tisíc klientov to znamená aspoň akú – takú nádej na to, že budú odškodnení za platenie poistiek, … Continued

Pozvánka na OZ

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce                                            na deň 13.09.2017 (streda) o 15.30    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom:               1)  Otvorenie             2)  Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice             3) … Continued