P O Z V Á N K A

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami,   zvoláva starosta obce                                            na deň 25.1.2018 (štvrtok)   o 16.00    hod.  obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu  v Michaľanoch s týmto programom:               1) Otvorenie             2) Určenie zapisovateľa a  overovateľov zápisnice … Continued

Správne poplatky

posted in: Aktuality | 0

Spravne poplatky: Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.1.2018 Všeobecná správa     Vnútorná správa  

P O Z V Á N K A

posted in: Aktuality | 0

V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/90 Zb. a jeho novelami, zvoláva starosta obce na deň 21.12.2017 (štvrtok) o 15.30   hod. obecné zastupiteľstvo v zasadacej miestnosti obecného úradu v Michaľanoch s týmto programom: 1) Otvorenie 2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3) Schválenie … Continued

Upozornenie a rozhodnutie

posted in: Aktuality | 0

Upozornenie: Na základe skusenosti z predchádzajúcich zimných období a následných problémov s rozmrnutými meradlami Vás žiadame, aby ste upozornili občanov Vašej obce … 28111703 Rozhodnutie: Obec Michaľany, ako príslušny organ štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody, príslušne … Continued