Galéria

[columns] [span4]

Rekonštrukcia kuchyne

Zobraziť

[/span4][span4]

Asfalt na staničnej ulici

Zobraziť

[/span4][span4]

Čistenie potoka

Zobraziť

[/span4][/columns]

 

[columns] [span4]

Úprava cintorína

Zobraziť

[/span4][span4]

Parkovisko pri lekárni

Zobraziť

[/span4][span4]

Strecha na MŠ

Zobraziť

[/span4][/columns]

 

[columns] [span4]

Telocvična

Zobraziť

[/span4][span4]

Výstavba detského ihriska

Zobraziť

[/span4][span4]

WC - MŠ

Zobraziť

[/span4][/columns]

 

[columns] [span4]

Zdravotne stredisko - strecha

Zobraziť

[/span4][span4]

WC - Obecný úrad

Zobraziť

[/span4][span4]

Park - Obecný úrad

Zobraziť

[/span4][/columns]

 

[columns] [span4]

Chodníky v obci

Zobraziť

[/span4][span4]

Park - železničná stanica

Zobraziť

[/span4][span4]

Ucta k Staršim

Zobraziť

[/span4][/columns]

 

[columns] [span4]

Rekonštrukcia výdajne stravy v MŠ

Zobraziť

[/span4][span4]

Zateplenie MŠ

Learn More

[/span4][span4]

Futbalový turnaj

Zobraziť

[/span4][/columns]

 

[columns] [span4]

MDD

Zobraziť

[/span4][span4]

Materská škôlka

Zobraziť

[/span4][span4]

Dvor MŠ

Zobraziť

[/span4][/columns]

 

[columns] [span4]

Chodníky - Cintorínska, Na sídlisku

Zobraziť

[/span4][span4]

Otvorenie telocvične

Zobraziť

[/span4][span4]

Vstupy do MŠ

Zobraziť

[/span4][/columns]

 

[columns] [span4]

Zateplenie zdravotného strediska

Zobraziť

[/span4][span4]

Letecké fotografie

Zobraziť

[/span4][span4]

Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej

Zobraziť

[/span4][/columns]

 

[columns] [span4]

Deň detí 2018

Zobraziť

[/span4][span4]

Autobusová zástavka

Zobraziť

[/span4][span4]

Výstavba cesty a parkoviska v základnej škole

Zobraziť

[/span4][/columns]

 

[columns] [span4]

Cyklotúra 2018

Zobraziť

[/span4][span4]

 

[/span4][span4]

 

[/span4][/columns]