Rekonštrukcia kuchyne

Asfalt na staničnej ulici

Čistenie potoka

 

Úprava cintorína

Parkovisko pri lekárni

Strecha na MŠ

 

Telocvična

Výstavba detského ihriska

WC - MŠ

 

Zdravotne stredisko - strecha

WC - Obecný úrad

Park - Obecný úrad

 

Chodníky v obci

Park - železničná stanica

Ucta k Staršim

 

Rekonštrukcia výdajne stravy v MŠ

Zateplenie MŠ

Futbalový turnaj

 

MDD

Materská škôlka

Dvor MŠ

 

Chodníky - Cintorínska, Na sídlisku

Otvorenie telocvične

Vstupy do MŠ

 

Zateplenie zdravotného strediska

Letecké fotografie